Hotline: +36-70-948-7621 |   |   |   |  |  

DRV DOLGOZÓI REGISZTRÁCIÓ


Dolgozó neve:
Felhasználónév:
Jelszó:
Jelszó még egyszer:
Dolgozói e-mail cím:
Telefonszám: (formátum: +36-20-1234567)
Születési idõ (formátum: ÉÉÉÉ.HH.NN):
Születési hely:
Anyja neve:
Személyi ig. száma:
Állandó lakcím irányítószám:
Állandó lakcím város:
Állandó lakcím utca, házszám:
A regisztrációval a felhasználói szerződést elfogadom

A felhasználónévvel és a jelszóval tud bejelentkezni licitáláshoz.

*Kérjük, minden kért adatot adjon meg!

Fontos, hogy valós és pontos adatokat szolgáltasson, ugyanis csak akkor tekinthető érvényesnek ajánlata, ha Önt azonosítani tudjuk. Nyertes licit esetén rendszerünk a regisztrációkor megadott adatok alapján készíti el a járművek adásvételi szerződését. Amennyiben a jelenleg megadott adatai a jövőben megváltoznak, úgy kérjük, hogy erről haladéktalanul tájékoztassa cégünket, ennek elmulasztásából eredő károkért felelősséget nem vállalunk!

Regisztrációja addig marad érvényben, amíg DRV dolgozói státusza aktív.

Amennyiben hiányos, vagy hamis adatokat ad meg, úgy regisztrációja törlésre kerül.

E-mail címe megadásával Ön feliratkozik a licit indítási és lezárási online értesítőre. Amennyiben ezt a szolgáltatást később nem kívánja igénybe venni, úgy a hírlevelekről bármikor leiratkozhat.

A regisztrációval a felhasználói szerződést megismertem, az abban foglalt tájékoztatást megértettem és elfogadom.
Az Adatkezelési Tájékoztatót elolvastam, az abban foglalt tájékoztatást megértettem, elfogadom és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Net Mobilitás Zrt. az auto-licit.hu használata során megadott adataimat a honlap által nyújtott szolgáltatás biztosítása, a velem történo kapcsolatfelvétel, valamint azonosításom céljából kezelje. (Adatkezelési Tájékoztató megtekintetése)
 
Az Adatkezelési Tájékoztatót elolvastam, az abban foglalt tájékoztatást megértettem, elfogadom és hozzájárulok, hogy a Net Mobilitás Zrt. tájékoztató leveleket és kereskedelmi ajánlatokat küldjön nekem. (Adatkezelési Tájékoztató megtekintetése)

Regisztráció

 

Adatvédelem

A www.auto-licit.hu tulajdonosa és üzemeltetõje, a Net Mobilitás Zrt.

A Net Mobilitás Zrt. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • A személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
  • A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelmérõl és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény;
  • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésérõl szóló 1995. évi CXIX. törvény;
  • Az egyének védelmérõl a személyes adatok gépi feldolgozása során - 1998. évi VI. törvény.
  • A 2008. évi XLVIII. tv. (a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól, röviden Grt.) az Országgyűlés 2008. június 9-i ülésnapján elfogadott törvény, mely 6. paragrafusa alapján kéretlen elektronikus, üzletszerzést célzó reklámüzenet csak természetes személynek nem küldhető előzetes beleegyezés nélkül.

A Net Mobilitás Zrt. adatvédelmi koncepciója a megfelelõ tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. 

A www.auto-licit.hu szerverét az Autoweb Kft. (Magyarország) üzemelteti. A szolgáltató nem jogosult az adatokat kezelni, így nem minõsül adatfeldolgozónak.